A J A N K O H T A I S T A

L E M M I N K Ä I S E N   V A L T A V A   A V O K I V I K A I V O S H A N K E

LEMMINKÄINEN RÄJÄYTTÄÄ PÄÄKAUPUNKISEUDUN VIHERKEHÄN?

Lemminkäinen Infra hakee lupia perustaa valtava avokaivos suoraan pääkaupunkiseudun
viherkehälle ja maakunnallisen viherväylän päälle. Valtava avokaivos katkaisi maakunnallisen
ekologisen käytävän ja tuhoaisi pääkaupunkiseudun viherkehän: arvoluonto muutettaisiin yhtiön
raaka-aineiksi ja valtavaksi ja syväksi kivilaatikkomontuksi keskellä viherkehää. Miljoonat kilot
räjähdeaineita ja kemikaaleja kohdistuvat suunnitelmassa suoraan viereiselle Lamminsuon
luonnonsuojelualueelle ja edelleen Vantaanjokeen.

Königstedtin vuoren äärimmäisen kiistanalainen avokivikaivoshanke Riipilässä Vantaan
ja Nurmijärven rajalla on nyt kuulutettu ja lupavaiheessa. Lemminkäinen yrittää perustaa
jättilouhoksen maakunnalliselle viherkehälle, Vantaan ja Nurmijärven rajalle: pääkaupunkiseudun
viherkehää, suojelualueita, historiallisia kyliä ja kulttuurimaisemia on vuosia uhannut valtava,
jopa 70 hehtaarin avokivikaivos, jonka maisemavaikutukset olisivat 4 km.
Nyt on viimeinen hetki vaikuttaa ja estää sukupolvien mittainen peruuttamaton virhe.

Yhtiö jopa väittää, että esteitä kaivoksen perustamiselle ei ole havaittu. Yhtiö antaa
esimerkiksi ymmärtää, että tämä nyt kuulutettu osa, yli 20 hehtaarin valtava avokaivos,
olisi "mieluisin" vaihtoehto: yhtiön maksamissa papereissa asiassa "unohtuu" kuitenkin
mainita, että hanke sijoittuu suoraan luonnonsuojelualueiden ketjulle, viherkehälle,
maakunnalliselle viherväylälle ja että samassa tutkimuksessa koko hanketta vastustaa
97,66 % (ei minkäänlaista kaivosta), ja että lisäksi vastustajia ovat olleet aiemmissa
vaiheissa mm. Vantaan kaupunki ja Nurmijärven kunta ja tuhannet allekirjoittajat
ja lukuisat järjestöt, jo aiemmissa asian käsittelyvaiheissa.

Kyseessä on Lemminkäinen Infran massiivinen liiketoimintahanke / -yritys.
On ymmärrettävä, että kaivos olisi kaupallinen bisnes, joka hyödyttäisi vain ja ainoastaan
Lemminkäistä. Kaikki muut häviäisivät - myös kunnat. Arvokas luonto tuhoutuisi
lopullisesti. Hanke estäisi seudun muun positiivisen kehityksen, lähivirkistyskäytön
ja muun tulevaisuuspotentiaalin, jota alue tarjoaa sekä Vantaalle että Nurmijärvelle.
Vantaa on suunnitellut nykyisellään vetovoimaiselle seudulle tuhansien pientaloasukkaiden
tiivistämisrakentamista ja investoinut mm. kunnallistekniikkaan. Jokainen ymmärtää,
että tämä kaupungin strategia ei toteutuisi, eikä uusia veronmaksajia muuttaisi alueelle.

Hankealuetta ei ole osoitettu kaavoituksessa kivenottoon. Alue sijoittuu suojelualueiden
ketjulle, maakunnalliselle viherväylälle ja pääkaupunkiseudun viherkehälle. Aluetta
kaksin puolin on luonnonsuojelualueet. Lähivaikutusalueella on yli 240 pientaloa.
Väitettyä 'kivipulaa' ei ole: muista louhoskohteista riittää kiveä n. 150 vuodeksi.
Kallioaluetta ei tarvita myöskään 'logistiikkatonteiksi' - niistä on ylitarjontaa.

Hankkeen uusimmat vaiheet ja dokumentit ovat tämän sivun alaosassa. YVA-menettely,
'ympäristövaikutusten arviointi', on päättynyt. Nyt Lemminkäinen on hakenut lupia.

Yhtiön tilaustöinä teetättämät ja maksamat YVA-selvitykset ovat räikeän virheellisiä
ja antavat väärän kuvan keskeisistä asioista. Lukijoille tarjoillaan jopa yli satakertaisesti
vääriä käsityksiä. On havahduttava huomio, että Lemminkäisen maksamat ja tilaustöinä
teetättämät "selvitykset" ja niiden "tiedot" eivät pidä paikkaansa. Yhteiskunnan kannalta
kestämätöntä on, että nämä yhtiön tilaustöinä valitsemillaan mieleisillä konsultointiyhtiöiltä
teettämät maksetut raportit ovat myös se "tieto", jonka pohjalta koko hanketta arvioidaan,
ja jota "tietoa" päättäjille esitetään. Päättäjien ja koko yhteiskunnan on aika havahtua
siihen, että hankkeiden paperit ovat maksettua "tietoa", joka kuten tässä tapauksessa,
on jopa satakertaisesti vääristeltyä. Lupahakemukset liitteineen ovat noin 600 sivua.

(Lemminkäisellä oli vireillä myös toinen kivilouhoshanke, ns. Syväojan / Jäppilän tilan
kivilouhoshanke, joka yhtiö yritti saada myöskin viherväylälle, asutuksen viereen.
Lemminkäisen Jäppilän hanke kariutui mm. Vantaan kaupungin vastustavaan kantaan.)
Tämän sivun tiedot koskevat Lemminkäisen suurempaa Königstedtin vuoren hanketta.

Lemminkäinen yrittää jyrätä täysteholla pöyristyttävän röyhkeää ja täysin salassa valmisteltua,
valtaisan suurta avokivikaivosta keskelle Vanha-Vantaan kulttuurimaisemia, aivan Vantaan ja
Nurmijärven rajalle, vantaanjokisten arvomiljöiden ja palojokisten kulttuurimaisemien väliin.
Jopa lähinaapurit ovat saaneet tiedon hankkeesta vasta Helsingin Sanomien jutusta 29.8.2009.

Suunnitelman tarkoituksena on räjäyttää maisemasta valtaisana kohoava Königstedtin vuori,
valtioneuvoston edustuskartanon maihin kuulunut vuoriylänne, kulttuurimaisemien keskeltä.
YVA:ttu hankealue on elimellisesti osa pääkaupunkiseudun viherkehää ja se sijaitsee välittömästi
kahden jylhän luonnonsuojelualueen välissä ja jopa suoraan yhden luonnonsuojelualueen päällä,
keskellä tärkeää laajempaa maakunnallista 'Nuuksio-Espoo-Vestra-Syväoja-Lamminsuo-Riipilä-
Palojoki-Keski-Uusimaa'
-viherväylää, minkä hanke tuhoaisi. Luontoarvot menetettäisiin lopullisesti.

Entä ihminen? Suunnitellun kaivosalueen ympärillä on yli 240 pientaloa (0-1000 m),
ja aivan lähivaikutuspiirissä 114 taloa (0-600 m), lähimmät pihat vain 160 metrin päässä.
Todellisuudessa hankkeen vaikutuspiiri on paljon laajempi: ylängöltä avautuvat alavat
maanmuodot edistävät melun ja kivipölyn leviämistä kilometrejä. Haitat olisivat valtavat.
Maisemahaitatkin olisivat vain "4 km". Jopa Lemminkäisen mukaan noin 2 km etelään
eli kohti Seutulaa, Keimolaa ja suojeltua vantaanjokista kulttuurimaisemaa,
vastaavasti 2 km pohjoiseen, kohti Metsäkylää ja Palojoelle vievää Metsäkyläntietä.

Vehreillä arvomiljöillä on riittänyt vetovoimaa ja uusia taloja rakennetaan nytkin.
Vuosikymmenet kivipölyssä, jatkuvassa melussa ja tärinässä tekisivät elämisen
mahdottomaksi, ei pelkästään näiden metsien eläinkunnalle, vaan myös ihmisille.
Terveyshaitat jäisivät yhteiskunnan maksettaviksi. Jo nyt talojen ja tilojen arvo on
romahtanut ja satoja miljoonia tavallisten perheiden "vuosien säästöjä ja sukujen
perintöjä" on siirtynyt arvonalennuksena seudun asukkailta urakoitsijan taskuun
- vähintään siihen asti, kunnes hankkeen kohtalo ratkeaa, tai lopullisesti.

Kestämätöntä on myös, että esitetyt hankkeen perustelut eivät ole todenperäisiä.
Vihervyöhykettä ei ole kaavassa osoitettu kivenottoon, eikä näitä kiviä ei edes tarvita.
On tärkeää huomata, että Lemminkäinen esiintyy julkisuudessa ja haastatteluissa järkiperäisesti
ajatteleviin ihmisiin vetoavasti väittäen, että kiviaineksesta olisi pulaa, ja aivan kuin kaikki
infrastruktuurin kehitys, kuten kehäradan, Marja-Vantaan ja Klaukkalan ohikulkutien rakentaminen
olisi mahdotonta ja että hankkeet likimain pysähtyisivät ilman juuri tämän vuoren räjäyttämistä
- ja aivan kuin Lemminkäinen Infra olisi markkinoiden ainoa kiviainestoimittaja.

Laaja mm. viranomaistietoihin perustuva selvitystyö on osoittanut, että jo pelkästään aivan kaikista
uusimpien, juuri arvioitujen ja käynnistettyjen uusmaalaisten kivenottohankkeiden volyymi tuottaa
Uudellamaalla tarvittavat kiviainekset yli sadaksi vuodeksi, ja että kiveä on markkinoilla 146 vuodeksi
vaikka yhtään uutta kivilouhosta ei arvioitaisi 146 vuoteen. Näin ollen, hankkeelle ei ole varsinkaan
yhteiskunnallisia perusteluja eikä yhteiskunnallista tarvetta. "Kiviainespulaa" ei ole.
Mikäli taas Lemminkäinen-yhtiöillä olisi kiviainespulaa, myyvät kilpailevat kiviyhtiöt varmasti
mielellään kiviaineksia markkinahintaan myös Lemminkäisen tarpeisiin.

Sittemmin perusteluksi on noussut "logistiikkatonttipula". Tämä on vielä huonompi perustelu.
Lähiseudulla on satoja hehtaareita valmiita, kaavoitettuja logistiikka- ja teollisuustontteja
rakentamattomina - odottamassa investoijija ja rakentajia. Niille vain ei ole kysyntää!
Päinvastoin, logistiikkahankkeita on jäissä miljoona neliötä, raportoi Kauppalehti 12.4.2010.

Tästä lisätietoa hankkeen vaiheista. Alimpana on uusimmat tiedot vuodelta 2016.

AUDITOINTI 1) (yhden sivun tiivistelmä sivulla 2)
HANKESUUNNITELMAN VIHREITÄ OSOITTAVA LAUSUNTO
VASTUSTAVAN YHTEISLAUSUNNON ALLEKIRJOITTI 2 450 henkilöä ja 17 yhdistystä
Seudun asukasjärjestöt ovat arvioineet YVA-ohjelmaa osoittaen sen virheitä ja mahdottomuutta.
Tästä voit ladata eri kansalaisjärjestöjen ja sekä vantaalaisten että nurmijärveläisten muodostaman
laajan yhteistyöryhmän lausunnon, joka on toimitettu liitteineen ja alkuperäisine allekirjoituksineen
2.10.2009 Uudenmaan ympäristökeskukseen sekä mm. useille vantaalaisille päättäjille:
Laajan yhteistyöryhmän selvitys ja louhoshanketta vastustava lausunto, 43 s. (PDF, 2,7 MB) >>
Laajan yhteistyöryhmän selvityksen ja lausunnon liitteet, 18 s. (PDF, 3,7 MB) >>

Voit tutustua Lemmikäinen Infran pestaaman konsulttijoukon tarkoituksellisesti laatimaan
"puolueettomaan" raporttiin (huom. raportin näkökulma), selvitykseen ja suunnitelmaan täällä
(korruptoitumaton yhteiskuntamme on sellainen, että myös päättäjät saavat "tietonsa!" tästä):
YVA-ohjelma: "Kiviaineksen otto Riipilän alueella Vantaalla" >>

HANKKEESEEN LIITTYVIÄ ASUKASTIEDOTTEITA
Vantaan seudun asukastiedotteen osa ja ulkoilureitti-aloite >>
Nurmijärveläiset havahtumassa todellisiin uhkakuviin >>

VASTUSTAVAN LAUSUNNON (2.10.2009) ALLEKIRJOITTI 2 450 henkilöä ja 17 yhdistystä
[ALLEKIRJOITUSPAIKAT OLIVAT ~ KIITOS YHTEISTYÖSTÄ]:

Kaikilla oli mahdollisuus osallistua 2.10.2009 mennessä asukkaiden, asukasyhdistysten,
järjestöjen, yritysten ja eri tahojen vastustavaan yhteislausuntoon ja
auditointi-raporttiin allekirjoittamalla se esimerkiksi näissä nimienkeräyspisteissä:
- Liisan Puoti, Mäntymäki 4, Männikkö, Riipilä, Vantaa, ark. klo 9-19, la 9-15
- Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2, ma-to klo 10-20, pe 10-18, la 10-16
- Klaukkalan apteekki, Lepsämäntie 1, ma-pe klo 8:30-21, la 8:30-18, su 12-16
- Nurmijärven kirjasto, Punamullantie 1, ma-to klo 10-20, pe 10-18, la 10-16

[AIKAISEMMAN MIELIPIDEVAIHEEN OHJEET (2.10.2009) OLIVAT]:
Toimita lisäksi oma omannäköinen vastineenne 2.10. mennessä Uudenmaan ympäristökeskukselle.
Toivomme että aloitatte lausuntonne sanoilla: "Kannatan vaihtoehtoa 0, hanketta ei toteuteta".
S-posti: kirjaamo.uus@ymparisto.fi (kuittaavat saapuneeksi vastausviestillä)
Postiosoite: Uudenmaan ympäristökeskus, PL 36, 00521 Helsinki


MITÄ YLLÄ OLEVAN LAAJAN YHTEISLAUSUNNON JÄLKEEN ON TAPAHTUNUT?

VANTAAN KAUPUNKI 12.10.2009: kaupunginhallituksen lausunto ja vaatimukset (PDF, 47 kB) >>
UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS 2.11.2009: yhteysviranomaisen lausunto (PDF, 145 kB) >>
YLE TV2, UUDENMAAN TV-UUTISET 16.11.2009: uutinen Riipilän kallioista (linkki toimi 30 vrk ajan)
KAUPUNKISUUNNITTELU 30.11.2009: Luoteis-Vantaan maankäyttöselvitys (PDF-luonnos, 3,1 MB) >>
LEMMINKÄINEN INFRA 10.12.2009: uusin suunnitelma pienemmistä vaihtoehdoista (PDF, 3,19 MB) >>
YLE TV2, AJANKOHTAINEN KAKKONEN 22.12.2009: katso "tiivistelmänä" juttu kivilouhoksista >>
KIVIYHTIÖIDEN ETUJÄRJESTÖN "YLLÄTTÄVÄ" VASTAVÄITE, HS 31.12.2009: RT pelkää kivipulaa >>
VANTAAN SANOMAT uutisoi hankkeesta 6.1.2010 Asukkaat tyrmäävät uudet vaihtoehdot >>
HELSINGIN SANOMAT uutisoi hankkeesta 8.1.2010, Riipilän suunnitelmat pienenivät >>

ASUKASJÄRJESTÖJEN LAUSUNTO 10.2.2010 oudosta "maankäyttöselvityksestä": "Vantaan virkamiesten
laatiman lausunnon "johtopäätökset" ovat hämmentävän täydellisesti vain ja ainoastaan
Lemminkäinen Infra Oy:n suunnitelmiin sopivia - miten tämä voi olla mahdollista?"

Kivihankkeiden perusteeksi noussut väite "logistiikkatonttipulasta" ei pidä paikkaansa:
Katso "maankäyttöselvitystä" arvioiva lausunto perusteluineen tästä (PDF, 0,5 MB) >>
Katso "maankäyttöselvitystä" arvioivan lausunnon liitteet tästä (PDF, 1,0 MB) >>

LEMMINKÄINEN 11.4.2010: JÄTTILOUHOSHANKKEEN YVA-SELOSTUS JULKI 12.4.2010
Uudenmaan ELY-keskuksen www-sivuilla. Lemminkäisen lukuun palkattujen konsulttien laatima
tätä hanketta koskeva YVA-selostus tuli julki 13.4. >> Kuulutus oli Helsingin Sanomissa 11.4.2010.
YMPÄRISTÖRAHASTO YMPÄRISTÖTUHOJEN TORJUNTAAN ja elinympäristön turvaamiseksi 4.5.2010 >>
YLEISÖTILAISUUS (Lemminkäinen, Ramboll, ELY-keskus) 6.5.2010: Seutulan VPK klo 18, Katriinantie 71.
YHTEYSVIRANOMAINEN ASIAN ETENEMISESTÄ 6.5.2010: esitelmä (PowerPoint, 0,47 MB) >>
VANTAAN SANOMAT uutisoi 12.5.2010: Asukkaat lyttäsivät Riipilän louhoksen selvityksen >>
HELSINGIN SANOMAT uutisoi 31.5.2010: Vantaa ei aio puoltaa Riipilän louhoksen ympäristölupaa >>
MIELIPITEITÄ KERÄTTIIN ELY-KESKUKSELLE 11.6.2010 ASTI:
Jos ette halua louhosta, aloita mielipide: "Kannatan vaihtoehtoa 0, hanketta ei toteuteta..."
- sähköpostiosoite: kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi
- postiosoite: Uudenmaan ELY-keskus, PL 36, 00521 HELSINKI

AUDITOINTI 2) (yhden sivun tiivistelmä sivulla 2)
HANKESUUNNITELMAN VIHREITÄ OSOITTAVA LAUSUNTO
TOINEN LAUSUNTO, aiempaa lausuntoa (PDF, 2,7 MB) täydentävä lausunto YVA:sta:
Huomioi miten pahasti Lemminkäisen teettämät taktisesti laaditut YVA-raportit harhauttavat
helposti lukijoita ja päättäjiä - ellei tahallisia harhautuksia oikaise, syntyy aivan väärä kuva.
Yhteiskunnan päättäjät joutuvat tekemään päätökset Lemminkäisen maksamien raporttien "tiedoista".
ASUKKAIDEN HAVAHDUTTAVA SELVITYS 11.6.2010, katso erityisesti s. 2 ja s. 9 (PDF, 1,9 MB) >>

YVA-selostus oli yleisön nähtävillä 11.6.2010 asti. Tänä aikana siitä oli mahdollista jättää mielipiteitä
ELY-keskukselle. ELY-keskus lausui mielipiteensä / lausuntonsa YVA-selostuksesta 2 kk päästä siitä,
kun esillä olo oli päättynyt, eli viranomaisten lausunto YVA-selostuksesta tuli julki 12.8.2010.
YVA-menettely päättyi tähän. Sen jälkeen Lemminkäinen teetti jatkoselvityksiä ja ryhtyi lupien hakemiseen.

Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli asiaa sivuavaa dokumenttia talvella
2010-2011 monta kertaa. Tämä louhoshankkeiden kannalta Lemminkäisen tärkeään "perusterooliin"
nostamaa ja Lemminkäisen suunnitelmia hämmästyttävän tarkasti tukevaa sekä
asukkaiden jyrkästi arvostelemaa outoa ja hämmästyttävää
Luoteis-Vantaan ("valmista" !?) maankäyttöselvitystä 18.10.2010 (PDF, 3,6 MB) >>
Vantaan kaupunginhallitus "merkitsi asian lopulta tiedoksi" 17.1.2011. Asia oli
aiemmin jäänyt jo kahdesti pöydälle. Toisin sanoen, kaupunginhallitus ei siis edellyttänyt,
että Uudenmaan liitto ottaa selvityksen huomioon maakuntakaavaa uusiessaan. Kaupunginhallitus
ei myöskään puuttunut selvityksen sisältöön, eikä käsitellyt vastauksia, jotka oli laadittu
asukkaiden ja järjestöjen maankäyttöselvityksestä laatimiin muistutuksiin ja mielipiteisiin.
Kaupunginhallitus voi näin jatkossa ottaa puhtaammalta pöydältä kantaa tulevaan
maakuntakaavaan Luoteis-Vantaan osalta sekä alueelle vireille tuleviin
erilaisiin maankäyttöhankkeisiin.

ESITYS VIHERKEHÄN HUOMIOINNISTA MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA
11.3.2011, Ekologisista yhteyksistä, kaavoituksesta ja esitys maakuntakaavaan >>

Tämä harmaalla oleva osio on vuodelta 2011:
MITÄ VOIN TEHDÄ? TUNNETTEKO ASIANTUNTIJOITA?
OTA YHTEYTTÄ VANTAAN, NURMIJÄRVEN JA AVIN PÄÄTTÄJIIN JA POLIITIKKOIHIN.
Tämän Lemminkäisen jättilouhoksen YVA:n vaatimat lisäselvitykset ovat valmiit.
Riipilän Königstedtinvuoren valtavan louhoshankkeen lupahakemukset on jätetty
elokuussa 2011. Tässä ympäristökeskuksen virkamieheltä 10.10.2011 saatua tietoa:

"Lemminkäinen Infra Oy on toimittanut elokuussa maa-aineslupahakemuksen Riipilään.
Haettu ottoalue on pienin
[toim. huom. 20 hehtaaria!] alue yva-menettelyn vaihtoehdoista (VE 3).
Maa-aineslupakakemuksen liitteistä puuttuu vielä linnustoselvitys sekä lahopuuselvitys
ja kasvillisuuskuviointi. Vasta kun nämä on saatu, hakemuksen vireilläolosta voidaan
kuuluttaa ja pyytää lausunnot, mm. kaupunkisuunnittelulautakunnalta, Nurmijärven kunnalta,
ELY-keskukselta ja Uudenmaan liitolta. Asukasjärjestöille hakemuksesta tulee tiedoksianto.
Lemminkäinen Infra Oy toimitti syyskuun lopussa Vantaan ympäristökeskukseen myös
ympäristölupahakemuksen kallion louhintaan ja kiviaineksen murskaukseen. Tämä hakemusasia
on vastikään siirretty Etelä-Suomen aluehallintovirastoon, koska on haettu myös muualta
tuotavan louheen murskausta. Aluehallintovirasto kuuluttaa aikanaan hakemuksesta
mm. sanomalehdessä. Maa-aineslupa-asia lienee päätösvaiheessa aikaisintaan keväällä 2012,
ympäristölupa-asian käsittely kestää aluehallintovirastossa yleensä vähintään vuoden."


Mitä on tapahtunut? Vantaan maankäyttöjohtaja on vaihtunut Jukka Peltomäen siirryttyä
ensin Vantaan kaupunginjohtajaksi ja sitten kokonaan pois toimialan pelipaikoilta.
Tämän jälkeen Vantaan kaupunki on lokakuussa 2011 perunut aikaisemia vuodelta 2009
olleita aiesopimuksia, joiden nojalla louhoshanke pääsi etenemään. Sopimuksen
peruuntumisen johdosta hankealueelle ei ole toistaiseksi tieyhteyttä Vantaan
kaupungin omistamien maiden halki, suojellun Riipilän vanhan metsän läpi.
Maanotto- ja ympäristöluvat ovat käsittelyssä, mutta Riipilän vanhan metsän läpi
suunnitellun tieyhteyden puuttumisen ansiosta asiaa ei kuuluteta toistaiseksi.
Lemminkäinen on vaikuttanut ympäristöministeriöön kahden vuoden ajan. Tuloksena yhtiö
on onnistunut saamaan ympäristöministeriöstä 15.6.2011 päivätyn asiakirjan, joka
ottaa kantaa tieyhteyden kannalta kriittisessä kohdassa olevan Riipilän vanhan metsän
(valtakunnallisen vanhojen metsien suojeluohjelmaan kuuluva metsä) arvoon
Lemminkäisen toivomalla tavalla, eli metsän arvoa heikentävästi. Päättävä elin
lupa-asiassa on Etelä-Suomen Aluehallintovirasto AVI, jossa asian esittelee
Sari Penttinen ja ratkaisun tekee Pekka Häkkinen.

Päivitys 2.2.2016:
Vuosien 2011-2016 tapahtumista päivitetään vielä vaiheita tiedoksi näille sivuille.
Asian lupakäsittelyt ovat siirtyneet AVI:sta Vantaan ympäristölautakuntaan.
Lemminkäinen on onnistunut pienentämään Vantaan omistaman luonnonsuojelualueen
saadakseen tien Vantaan kaupungin maiden läpi, saadakseen perustaa avokaivoksen
kahden luonnonsuojelualueen keskelle. Jokainen ymmärtää mitä luonnonsuojelualueille kävisi.
Lisäksi yhtiö on jopa onnistunut "Lemminkäinen Infra Oy:n esityksestä" saattamaan
Riipilän metsän luonnonsuojelualueen outoon valoon ja esittänyt tätä yhteiskunnan
omistamaa virallista luonnonsuojelualuetta poistettavaksi. Uskomatonta.

Lisätietoa ja ohjeet osallistumisesta tulee näille sivulle.

Auditointityötä on tehty yli seitsemän vuotta. Tieto lupahakemuksista tuli 1.2.2016 klo 15.
Laaja asukasyhteistyöryhmä piti kokouksen heti samana iltana klo 19:30.

Mukana ovat mm.
LAAJA ASUKASYHTEISTYÖRYHMÄ
Syväojan Omakotiyhdistys ry
Seutulan Kyläyhdistys ry
Keimolan Omakotiyhdistys ry
Reunan Omakotiyhdistys ry
Männikköläiset ry
Toivola-Seura ry
Metsäkylän ja Lammintien asukkaat

Lisäksi monia yhteistyötahoja ja tässä mainitsemattomia muita yhdistyksiä.
Huolellisesti laaditut auditointiselvitykset ja hanketta jykästi vastustavat lausunnot
on allekirjoittanut 17 yhdistystä ja yhdessä viikonlopussa lisäksi 2450 yksityishenkilöä
mm. Nurmijärveltä, Vantaalta, Espoosta, Vihdistä, Helsingistä, Tuusulasta ja ympäri Suomea.

Tiedote valmistellaan ja ohjeistus osallistumisesta muistutuksiin.
Tiedote jaetaan Laajan asukasyhteistyöryhmän alueelle sekä internetissä.

TIEDOTUSTILAISUUS: TULE ti 23.2. klo 18 SEUTULAN KOULULLE
Tiedotustilaisuus järjestetään ti 23.2.2016 klo 18 Seutulan koululla (Katriinantie 60).
Tiedotustilaisuuteen kutsutaan paikalle päättäjiä ja virkamiehiä vastaamaan kysymyksiin.
Lemminkäinen Infra Oy:n hakemusasiakirjat on nähtävillä vain kuulutusaikana ja vain
Vantaan ympäristökeskuksessa, Pakkalankuja 5, 01510 Vantaa, ja Nurmijärven
kunnanvirastossa, Keskustie 2 b, 01900 Nurmijärvi) virastojen aukioloaikoina.

Työryhmä on hankkinut nämä hankalasti nähtävillä olevat paperiset hakemusasiakirjat ja
digitoinut noin 600-sivuiset lupahakemukset. Linkki alempana tällä sivulla.

Päivitys 8.2.2016:
ARVIOI LEMMINKÄISEN MAKSAMAT JA TEETÄTTÄMÄT LUPAPAPERIT
KUULUTUSAINEISTO n. 600 SIVUA, DIGITOITUNA ALLA OLEVASTA LINKISTÄ

Tästä näette aineiston, joka tulee määrittelemään pääkaupunkiseudun viherkehän sekä
kahden suuren kunnan tulevaisuuden Vantaan ja Nurmijärven rajaseudulla, 24 km eduskuntatalolta
olevalla luonnonsuojelualueiden ketjulla. Yhtiön mittatilaustyönä teetättämät ja maksamat paperit
ja "selvitykset" omaavat niiden maksajan eli yhtiön näkökulman. Lupahakemusten
paperit on maksanut ja teetättänyt Lemminkäinen Infra Oy. Lupahakemukset liitteineen
ovat noin 600 sivua. Koska Vantaalla ja Nurmijärvellä asuu yli 256 000 ihmistä, ja
koska paperit on nähtävänä vain yhtenä selailtavana paperikopiona viraston
aukioloaikoina, Laaja asukasyhteistyöryhmä on hankkinut ja digitoinut koko valtavan
aineiston jokaisen nähtäville ja arvioitavaksi.
- Kiviaineksesta ei ole pulaa. YVA antaa asiasta 113-kertaisesti väärän kuvan.
- Hanke sijoittuu maakunnalliselle viherväylälle, jopa 1 cm päähän luonnonsuojelualueista.
- Luonto, suojelualueet ja pääkaupunkiseudun viherkehä tuhoutuisivat.
- Lähivaikutusalueella on satoja asukkaita.
- Aluetta ei ole kaavoituksessa varattu kivenottoon.
- Yhtiö hakee lupia rajuun luonnon tuhoamiseen ja muuttamiseen raaka-aineiksi ja rahaksi.
- Miten kukaan kehtaa edes väittää, että ympäröivä luonto ja eläimet selviäisivät, tai ihmiset.
- Melu, pöly, räjäytykset, tärinä tekevät luonnonsuojelualueista ja seudusta elinkelvottoman.
- Hirvittävä luonnontuhoamistoiminta tapahtuisi klo 06-22. Luonto tuhoutuisi lopullisesti.
- Vantaa ja Nurmijärvi ovat vastustaneet hanketta aiemmissa vaiheissa. Miten nyt käy?
Ellette halua suurta avokivikaivosta keskelle luonnonsuojelualueita ja asutusta ja keskelle
pääkaupunkiseutua, 24 km eduskuntatalolta, on aika vaikuttaa. Hankkeesta olisi pelkkää
haittaa kaikille muille, myös alueen kunnille. Miten tämän hankkeen voi vielä estää?
Yhtiö on onnistunut jopa pienentämään kaupungin omistamaa luonnonsuojelualuetta ja
saattamaan sen outoon valoon. Yhtiön teetättämä YVA-selostus on epäluotettava,
antaessaan tahallisesti jopa satakertaisesti väärän käsityksen aivan keskeisistä asioista.
Huolellinen auditointi yhtiön maksamasta YVA-selostuksesta avautuu ylempää tämän sivun
linkeistä. Kansalaisten ja lautakuntalaisten ja päättäjien on kova työ auditoida suuryhtiön
teetättämien papereiden ja selvitysten paikkaansapitävyyttä. Päättäjät tekevät päätöksen
kaivoksesta pääosin näiden papereiden "tietojen" pohjalta. Asiantuntijoita ja kansalaisia
pyydetään tutustumaan aineistoon ja lähettämään hanketta, sitä koskevia yhtiön väitteitä
ja sen selvitysien todenperäisyyttä auditoivia muistutuksia, sekä mielipiteitänne tällaisesta,
Vantaan kaupungin kirjaamoon (4.3. mennessä), tarkemmat ohjeet tulevat näille sivuille.
Tästä yhtiön itsetuottamia ja teetättämiä papereita noin 600 sivua,
Lemminkäinen Infra Oy:n maksetut paperit eli viralliset lupahakemukset digitoituna >>

TOIMI NÄIN:
Lausunnot, mielipiteet ja muistutukset tulee lähettää Vantaan kaupungin
kirjaamoon kirjaamo@vantaa.fi 4.3.2016 klo 16 mennessä.


TOIMI NÄIN: LÄHETÄ MIELIPIDE HELPOSTI TÄSTÄ
Lähetä mielipide tästä suoraan Vantaan kirjaamoon >>

Muistutuksissa on ehdottomasti mainittava asioiden diaarinumerot:
- Ympäristölupahakemus YM/4459/11.01.01.00/2011
- Maa-aineslupahakemus YM/3725/11.01.08.00/2011

Suosittelemme aloittamaan vastustavan mielipiteenne esimerkiksi sanoilla:

Vastustan jyrkästi Lemminkäinen Infran kivilouhoshanketta, diaarinumero
maa-aineslupa-asialla YM/3725/11.01.08.00/2011 ja ympäristölupa-asialla
YM/4459/11.01.01.00/2011. Vaadin, että maa-aineslupa- ja
ympäristölupahakemus hylätään. Mielestäni alueella on maa-aineslain
3 §:n 1 momentissa tarkoitettuja maa-ainesten ottamisen rajoitteita.


(Mielipiteenne sisältö ja perustelut.)

Lähettäjän etunimi sukunimi
Lähettäjän katuosoite
Lähettäjän postinro ja -toimipaikka
Lähettäjän muu mahdollinen yhteystieto


Tarkempaa tietoa jaetaan tiedotteissa, tiedotustilaisuudessa ja www-sivuilla.
Lisätietoa päivitetään mm. sivuille www.konigstedt.info

KATSO TÄSTÄ MEDIALEIKKEITÄ JA TÄYDELLISEMPI LEHTIARKISTO >>

JOITAKIN KUVIA VANTAAN RIIPILÄSTÄ, mm. KÖNIGSTEDTIN VUORELTA >>

www.konigstedt.info -sivuston etusivulle >>