Warning: Undefined array key "pg1" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 18

Warning: Undefined array key "pg2" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 18

Warning: Undefined array key "pg3" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 18

Warning: Undefined array key "pg4" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 18

Warning: Undefined array key "pg5" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 18

Warning: Undefined array key "pg6" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 18

Warning: Undefined array key "pg7" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 18

Warning: Undefined array key "pg8" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 18
     TAKAISIN
ETUSIVULLE
KARTANOT
JA TILAT
KYLÄT JA
MILJÖÖT
LUONTO-
KOHTEET
ULKOILU
JA REITIT
GALLERIA
JA KARTAT
IHMISET
KERTOVAT
YHDISTYKSET
JA KERHOT
UUTISET
JA INFO

Warning: Undefined array key "pg1" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 22

Warning: Undefined array key "pg2" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 26

Warning: Undefined array key "pg3" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 30

Warning: Undefined array key "pg4" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 34

Warning: Undefined array key "pg5" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 38

Warning: Undefined array key "pg6" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 42

Warning: Undefined array key "pg7" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 46

Warning: Undefined array key "pg8" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 50

Warning: Undefined array key "pg1" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 61

Warning: Undefined array key "pg2" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 61

Warning: Undefined array key "pg3" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 61

Warning: Undefined array key "pg4" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 61

Warning: Undefined array key "pg5" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 61

Warning: Undefined array key "pg6" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 61

Warning: Undefined array key "pg7" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 61

Warning: Undefined array key "pg8" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 61

Warning: Undefined array key "kerays" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 61

Warning: Undefined array key "pg1" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 66

Warning: Undefined array key "pg2" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 70

Warning: Undefined array key "pg3" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 74

Warning: Undefined array key "pg4" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 78

Warning: Undefined array key "pg5" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 82

Warning: Undefined array key "pg6" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 86

Warning: Undefined array key "pg7" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 90

Warning: Undefined array key "pg8" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 94

Warning: Undefined array key "kerays" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 99M E D I A L E I K K E I T Ä


VANTAAN SANOMAT 10.2.2016:
Kohuttu louhoshanke on jälleen etenemässä

Laajasti vastustettu Lemminkäisen louhoshanke Riipilässä on jälleen etenemässä.
Lupaa haetaan myös kiviaineksen kierrätykseen
Louhosta vastustavan kirjelmän on allekirjoittanut 17 yhdistystä ja 2450 yksityishenkilöä

NURMIJÄRVEN UUTISET 10.2.2016:
Kohuttu louhoshanke jälleen etenemässä

Vantaan ympäristölautakunta hylkäsi Lemminkäisen toista hanketta koskevan hakemuksen 2013
Hakemus on ollut vireillä jo vuodesta 2011 asti

HELSINGIN SANOMAT 14.12.2011:
Vantaa ei halua louhosta Jäppilään

... Jäppilän louhos ei saanut kaupunkisuunnittelulautakunnannan siunausta.
... "Annoimme sellaisen lausunnon, että lupaa louhokselle tuskin tulee", lautakunnan puheenjohtaja sanoi kokouksen jälkeen.

HELSINGIN SANOMAT 7.12.2011:
Kiviaineksia haaskataan pääkaupunkiseudulla

... Jos luovuttaisiin merialueiden täytöistä ja rantarakentamisesta, rakennustoiminnassa syntyvät kiviainekset riittäisivät muun rakentamisen tarpeisiin, eikä arvokkaita jääkauden muovaamia kallialueita tarvitsisi louhia.

HELSINGIN SANOMAT 9.12.2011:
Louhokset etenevät kohti kyliä

Asukkaat epäilevät tehtyjen luontoselvitysten puolueettomuutta... Asukkaita ihmetyttää eniten se, että Lemminkäinen Infra voi tilata luonto- ja meluselvitykset itse. Asukkaiden mielestä puolueettoman tahon pitäisi tehdä ne.

HELSINGIN SANOMAT 27.11.2011:
Ei uusia kaivoksia pääkaupunkiseudulle

Lemminkäinen Infra yrittää saada luvat valtaville avolouhoksille koskemattomaan luontoon. ... Niillä elää kalliosinisipiä, liito-oravia, kirjojoki- ja sirolampikorentoja sekä valuma-alueella vuollejokisimpukoita.

HELSINGIN SANOMAT 19.11.2011:
Lemminkäinen hakee uudelleen louhintalupaa
Lemminkäinen Infra hakee uudelleen lupaa kalliokiviaineiksen ottamiseen Vantaan Riipilään. ... Hakemukset ovat uudelleen vireillä, koska Vaasan hallinto-oikeus palautti ympäristölupa-asian ja Helsingin hallinto-oikeus maa-aineslupa-asian uudelleen käsiteltäväksi.

VANTAAN SANOMAT 26.10.2011:
Asukkaat eivät anna periksi louhoskiistassa.
Kiista Lemminkäisen Luoteis-Vantaalle suunnittelemista louhoshankkeista jatkuu. ... Asia siirrettiin Etelä-Suomen aluehallintovirastoon, koska lupaa haettiin myös muualta tulevan louheen murskaukseen.

HELSINGIN SANOMAT 04.06.2011:
Murskaamo närästää Ilolassa.
... Tyrmistyneet asukkaat jättivät ympäristölupahakemuksesta yli 30 muistutusta

VANTAAN SANOMAT maaliskuu 2011:
Vantaalla vaeltaa kourallinen Ilveksiä.
... Ristolaisen kuvaamat jäljet lytyivät Königstedtin vuorelta, jonne Lemminkäinen suunnittelee vastustusta herättävänyttä kivilouhosta

VANTAAN SANOMAT 03.11.2010:
Luoteis-Vantaan selvitys epäilyttää asukkaita
Kiistellyt louhos- ja murskaushankkeet tulevat Vantaan poliittisten päättäjien käsittelyyn. Asukkaat pelkäävät, että asiakirjalla siunataan seudun kallioille suunnitellut kivilouhokset"

VANTAAN SANOMAT 14-15.8.2010:
Elojuhlat nostattavat kylähenkeä Seutulassa
... Kotiseutulaulussa pääsevät esille Seutulan kumpuilevan kylämaiseman joki, peltovainiot, tammet ja kartanot sekä kaukokaipuuseen liittyvä lentokenttä... Valssi kuvaa, millä hengellä täällä asutaan. Seutula on Vantaan kauneimpia alueita ... "

VANTAAN SANOMAT 14-15.8.2010:
Riipilä louhos vähentää viihtyvyyttä
Lemminkäinen Infran Riipilään suunnittelema avokivilouhos vähetää Uudenmaan Ely -keskuksen mukaan alueen asumusviihtyvyyttä. ... Hankealueelle on tunnistetty suojeltu kirjojokikorento."

NURMIJÄRVEN SANOMAT 7.7.2010:
Kunta antaisi pakit Riipilän louhokselle
Kunta suhtautuu kielteisesti Lemminkäisen Vantaan Riipilään haluamaan louhokseen. Se olisi 300 metrin päässä Nurmijärven rajalta..."

NURMIJÄRVEN SANOMAT 9.6.2010:
Jättilouhoshanke Vantaan ja Nurmijärven rajalla estettävä
Lemminkäisen esittämät hankkeen perustelut ontuvat: kiviaines- tai logistiikkatonttipulaa ei ole. Lähikaivoksista ja rakennuskohteista riittää kiveä yli sadaksi vuodeksi, joten kyseessä on vain Lemminkäisen yritys maksimoida liiketaloudelliset voittonsa ..."

VANTAAN SANOMAT 9.6.2010:
Satojen perheiden omaisuus pörssiyhtiö Lemminkäiselle
Pelkkä lohosalueen suunnittelun käynnistäminen ja lupien haku pudottaa omistuksen arvoa ..."

VANTAAN SANOMAT 9.6.2010:
Vantaa arvosteli Riipilän louhoksen selvitystä
Vantaa pitää Lemminkäisen Riipilään suunnittelman kivilouhoksen ympäristövaikutusten arviointiselostusta liian optimistisena ja osin virheellisenä..."

HELSINGIN SANOMAT 31.5.2010:
Vantaa ei aio puoltaa Riipilän louhoksen ympäristölupaa
Helsingin Sanomat uutisoi Vantaan kaupungin lausunnon muodostumisesta toukokuun lopulla. Vantaa arvioi Lemminkäisen hanketta ja hankkeen ympäristövaikutusten YVA-selostusta varsin kriittisesti ja piti selvitystä harhaanjohtavana ja riittämättömänä. Helsingin Sanomat tulkitsi Vantaan kaupungin lausuntoluonnosta: "Lemminkäinen Infran louhoshanke ei toistaiseksi etene..."

HELSINGIN SANOMAT 21.5.2010:
Mielipide: Melulle herkistymisen mekanismi huomioitava
"Arviointimetodit, jotka sivuuttavat esimerkiksi kuuloalueen ulkopuolelle olevan melun ja hetkilliset meluhuiput, jättävät paljon pois..."

HELSINGIN SANOMAT 21.5.2010:
Vantaa haluaa kieltää kiven murskaamisen Hakkilassa
"Lautakunta on huolissaan lähistön päiväkodille aiheutuvista haitoista..."

HELSINGIN SANOMAT 17.5.2010:
Mielipide: Louhoshanke romahduttaa kotimme arvon.

"Muutimme Vantaan Riipilään vuonna 2006. Ostimme tilavalla tontilla sijaitsevan vanhan pienen talon rauhalliselta paikalta, kauniden maisemien keskeltä..."

HELSINGIN SANOMAT 17.5.2010:
Mielipide: Uusi kaivoslaki tehtävä tiukaksi

"Muitakin aarteita, kuten kallioita tai soraharjuja..."

VANTAAN SANOMAT 15.5.2010:
Pääkirjoitus: Kansanliike louhosta vastaan.

"Asioita tulee voida kyseenalaistaa ja niihin pitää pystyä vaikuttamaan jo valmisteluvaiheessa..."

VANTAAN SANOMAT 12.5.2010:
Vantaan Sanomat raportoi 6.5.2010 pidetystä yleisötilaisuudesta. Hankkeen vaikutukset lähiympäristöön, luontoon ja ihmisten elinoloihin olisivat vahvat, huomautti kansanedustaja. Asukkaat suorastaan lyttäsivät Lemminkäisen selvityksen. Lemminkäisen laskuun tehdyn ympäristövaikutusten arviointiselvityksen "puolueettomuutta" kritisoitiin. Paikan todettiin olevan täysin väärä: hankealuetta ei ole osoitettu kaavoituksessa kivenottoon. Jo nyt "pelkkä" hankkeen julkistaminen ja suunnitteillaolo on romahduttanut seudun talojen ja tilojen arvon ja siirtänyt satoja miljoonia euroja, eli satojen seudulla asuvien perheiden vuosien säästöt ja sukujen perinnöt urakoitsijan taskuun - vähintään niin pitkäksi aikaa kun hankkeen kohtalo ratkeaa. Seudun ihmiset ovat joutuneet palkkaamaan jopa ympäristölakitoimistoja ja geologeja kiviyhtiöitä vastaan elinympäristön turvaamiseksi: ihmiset ovat perustaneet uuden ympäristörahaston.
Asukkaat lyttäsivät Riipilän louhoksen selvityksen, uutinen painetussa lehdessä >>
Asukkaat lyttäsivät Riipilän louhoksen selvityksen, nettiuutinen ja keskustelu >>
NURMIJÄRVEN UUTISET 12.5.2010:
Myös Nurmijärven Uutiset uutisoi 6.5.2010 pidetyn yleisötilaisuuden tunnelmat.
Asukkaat lyttäsivät Riipilän louhoksen selvityksen, nettiuutinen ja keskustelu >>
HELSINGIN SANOMAT JA KAUPPALEHTI
Logistiikkakeskuksille ei ole kysyntää, tiloja jäissä yli miljoona neliötä
"Luoteis-Vantaan maankäyttöselvityksessä" annetaan ymmärtää, että logistiikkatonteista olisi pulaa ja aivan kuten niitä tarvittaisiin lisää. Olettama on erittäin kummallinen, kun realiteetit ja taloussuhdanteet kertovat aivan päinvastasta totuutta. Myös Lemminkäisen osuutta vaalitukiin tutkitaan parhaillaan. Kukahan tutkisi mahdolliset vaikutusyhteydet kunnallisessa valmistelussa ja päätöksenteossa?

Kauppalehti 12.4.2010 >>
Kauppalehti 12.4.2010 >>
Helsingin Sanomat 22.3.2010 >>
Helsingin Sanomat 9.4.2010 >>
KESKI-UUSIMAA 28.1.2010:
Talouden taantuma hidastaa Kercan logistiikka-aluetta
Keski-Uusimaa raportoi ongelmista saada rakentajia ja yrityksiä uudelle logistiikka-alueelle, samaan aikaan kun naapurissa vantaalaiset virkamiehet esittävät Königstedtin vuoren louhintasuunnitelmien perusteluksi "logistiikkatonttipulaa". Artikkeli kertoo, miten Kerava yrittää tasapainoilla tulojen ja menojen välillä.
HELSIGIN SANOMAT 8.1.2010:
Luonteis-Vantaan Riipilän kivilouhossuunnitelmat pienenivät
Helsingin Sanomat raportoi Lemminkäisen muuttuneista suunnitelmista ja mahdollisista "pienemmistä" vaihtoehdoista. Asukkaiden mielestä on tärkeää huomata, että esimerkiksi esitetty "pienin" vaihtoehtokin (20 hehtaaria) olisi valtava avokivikaivos. Lemminkäisen johtaja kommentoi hanketta vastentahtoisesti "on muitakin tekijöitä, joista en nyt halua keskustella".
VANTAAN SANOMAT 6.1.2010:
Asukkaat tyrmäävät Riipilän louhoksen uudet vaihtoehdot
Lemminkäinen esitteli kaksi uutta vaihtoehtoa Riipilän louhoshankkeelle. "Pienin" näistä on 20 hehtaarin suuruinen.
HELSIGIN SANOMAT 31.12.2009:
Rakennysyrittäjät pelkää kivipulaa
Helsingin Sanomissa oli kiviyhtiön etujärjestön väitteitä vuoden 2009 päätteeksi. Rakennusyritysten edunvalvoja Rakennusteollisuus RT on "yllättäen huolissaan kivipulasta" - jota ei Ajankohtaisen kakkosen ohjelman eikä asukkaiden lausuntotyöryhmän selvityksen mukaan ole. Etujärjestön vallankahvassa ja jäsenyhtiönä häärii vahvasti Lemminkäinen.
YLE TV2, AJANKOHTAINEN KAKKONEN 22.12.2009:
Kivipulaa ei ole. Katso juttu kivilouhoksista tästä linkistä.

NURMIJÄRVEN UUTISET 20.12.2009:
Klaukkalan ohikulkutien rahoitus hämärän peitossa
Riipilän louhoshankkeen eri vaiheissa on usein viitattu Klaukkalan ohikulkutiehen ja sen rakentamiseen. Tien rakentamisen todellisuus on kuitenkin vielä hyvin etäistä. Nurmijärven Uutiset raportoi, että suunnittelurahat etsitään "jostakin", mutta itse tien rahoitus on vielä täysin auki.
NURMIJÄRVEN UUTISET 29.11.2009:
Asukkaat valittivat Riipilän murskaamosta hallinto-oikeuteen
Seudun asukkaat valittivat vanhasta YIT:n pienestä louhoksesta, jonka yhtiö on vuosikausia vain faktisesti jättänyt maisemoimatta. YIT Rakennus Oy haluaisi murskata kiveä Aurinkokallion alueella.
VANTAAN SANOMAT 18.11.2009:
Asukkaat valittivat Riipilän murskaamosta hallinto-oikeuteen
Vantaan ympäristölautakunta tyytyi Uudenmaan ympäristökeskuksen lupapäätökseen. Asukkaat eivät sen sijaan nukkuneet vaan tekivät valituksen löperöstä luvasta ja YIT:n pitkittyneestä ja piittaamattomasta louhoksesta Vaasan hallinto-oikeuteen.
VANTAAN SANOMAT 8.11.2009:
Kansanliike nousi Riipilän jättilouhosta vastaan
Lähes 2500 henkeä ja 16 yhdistystä vastustaa Riipilän louhoshanketta. Lemminkäinen suunnittelee jo hankkeen puolittamista.
HELSINGIN SANOMAT 2.11.2009:
Luvassa leutoja talvia, sateita, tulvia, hellettä
- Ilmastomuutos lisää äärimmäisiä sääilmiöitä

Lemminkäisen suunnitelmat Riipilään eivät ole ottaneet huomioon mm. rankkasateiden vaikutusta muuttuviin, valtaviin valuma-alueisiin.
HELSINGIN SANOMAT 22.10.2009:
Mielipide: Louhinta Riipilässä olisi vailla perusteita
Vantaalaisten asukasjärjestöjen edustajien mielipidekirjoitus täsmensi Riipilän ongelmia - louhinnalle ei ole perusteita.
HELSINGIN SANOMAT 16.10.2009:
Riipilän kivilouhoksen vastustajat vastaiskuun
Asukkaat syyttävät Lemminkäistä tietojen vääristelystä.
VANTAAN SANOMAT 7.10.2009:
Juurikkala vastustaa Riipilän jättilouhosta
Keimolalainen kansanedustaja Timo Juurikkala vastustaa Riipilän jättilouhossuunnitelmia.
VARTTI 7.10.2009:
Kivilouhosta ei täysin tyrmätä. Vartti lehti tulkitsi kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöstä niin, ettei kaupunkisuunnittelulautakunta täysin tyrmää Riipilän kylän kivilouhosta. (Todellisuudessa lautakunta asetti varsin tarkkoja vaateita suunnitelman kaupungin terveisiksi.)
HELSINGIN SANOMAT 15.9.2009:
Oikeus kumosi Forssan liito-oravametsän hakkuuluvan
Riipilä on liito-oravien elinaluetta. Artikkeli raportoi, miten ympäristöviranomaisen rajoitukset eivät riittäneet hallinto-oikeudelle ja oikeus kumosi liito-oravametsiin kajoamisen Forssassa.
HELSINGIN SANOMAT 13.9.2009:
Sipoonkorven alueelle kansallipuisto

Kaupunkimetsiä ja pääkaupunkiseudun viherkehää yritetään vaalia monella foorumilla ja usealla suunnalla. Riipilä kuuluu elimellisesti pääkaupunkiseudun viherkehään.
VANTAAN SANOMAT 29.08.2009:
Mielipide: Pitääkö Riipilän rakkaille kallioille heittää hyvästit?
HELSINGIN SANOMAT 29.8.2009:
Luoteisvantaalaiset taistelevat kivilouhimoa vastaan
- Lemminkäisen kavaileman louhinta-alueen vieressä pientaloasutusta
- Rajanaapurit ihmettelevät, miksi tietoa salattiin
VANTAAN SANOMAT 19.8.2009:
Riipilän jättilouhos kauhistuttaa asukkaita
Lemminkäinen Infra suunnittelee Riipilään louhosta, josta on tarkoitus ottaa 25 miljoonaa tonnia kiviainesta. Ympäristölautakunta tyrmäsi äskettäin seudulla vastaavan hankkeen.
VANTAAN SANOMAT 24.7.2009:
Kuulutus: Kiviaineksen otto Riipilän alueella Vantaalla, kertoi keskelllä parasta loma-aikaa julkaistu pikkuinen kuulutusilmoitus.
VARTTI 3.6.2009:
Asukkaat juhlivat Riipilän louhoshankkeen kaatumista.
Lemminkäinen Infra yrittää kahta eri louhoshanketta Riipilän vehreisiin metsiin. Tässä artikkelissa kerrotaan, miten Riipilän Luhtaanmäkeen suunniteltu maa-aineksen louhinta-alue ja murskaamo ei saanut lupaa.
NURMIJÄRVEN UUTISET 31.5.2009:
Ilmoitus: Uudenmaan ympäristökeskus ilmoittaa, että YIT Rakennus Oy:n ympäristölupahakemus on tullut vireille.
HELSINGIN SANOMAT 30.5.2009:
Mielipide: Nuuksion veroinen luonnonalue Vantaalla uhataan räjäyttää
Vasta kun asukkaille oli tullut tieto Lemminkäisen pienemmän louhoksen lupahakemuksen kaatumisesta Vantaan ympäristölautakunnassa 27.4.2009, iski Lemminkäinen valtavan "tämä olisi vasta alkusoittoa" -tyylisen pommin, kun Lemminkäinen Infra julkisti "kevätjuhlatunnelmissa" toukokuun loppupuolella 2009 jättiläislouhossuunnitelmansa Riipilään Königstedtin vuorelle, 70 hehtaarin alueelle.
Asukkaat kirjoittivat: "Keskellä pääkaupunkiseutua, seutuliikenteen pysäkkien ympäröimänä, piileskelee ilmeisen tuntemattomana säilynyt luonnontilainen metsäkeidas."
VANTAAN SANOMAT 26.5.2009:
Päättäjät tyrmäsivät Syväojan kivilouhoksen
"Liito-oravat ja muut villieläimet voivat toistaiseksi elellä rauhassa Syväojan pientaloaluetta ympäröivissä metsissä," raportoi Vantaan Sanomat Vantaan kaupungin tehtyä kielteisen päätöksen Lemminkäisen kivilouhoksen lupahakemuksista. [Samaan aikaan kun Lemminkäisen "Syväojan" / "Jäppilän" louhoshankkeen lupayritykset tyrmättiin Vantaan päättävissä elimissä, paljastui asukkaille karu totuus - Lemminkäinen Infra suunnittelee Riipilään myös toista, vielä moninverroin suurempaa jättilouhosta.]
VANTAAN SANOMAT 11.6.2008:
Syväojan pientaloalueen naapuriin suunnitellaan jättimäistä kivilouhosta
"Aivan Luoteis-Vantaan ja Nurmijärven rajalla sijaitsee idyllinen pientaloalue, jonka kallioisissa lehtometsissä liito-oravat ja muut villieläimet elävät poikkeuksellisen runsaslukuisina. Lemminkäinen Infra yrittää saada lupaa räjäyttää luonnonkauniit 73 metrin korkeuteen nousevat kalliot rahaksi," raportoi Vantaan Sanomat kesällä 2008. [Tuolloin asukkaat eivät vielä tienneet, että Lemminkäinen Infra suunnittelee Riipilään myös toista, vielä moninverroin suurempaa jättilouhosta.]Warning: Undefined array key "kj" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 107
www.konigstedt.info