L E M M I N K Ä I S E N   V A L T A V A   A V O K I V I K A I V O S H A N K E

VIRALLISET KUULUTUSASIAKIRJAT

Tästä näette Lemminkäinen Infra Oy:n lupahakemukset ja yhtiön maksamat ja tilaustöinä teetättämät liitepaperit ja muut liitteet:


Ympäristölupahakemus: (Vantaan kaupungin kuulutus aiheesta painamalla tästä tekstistä >>)

Lupahakemuksen tai sen liitteen nimiSivuja
0.Luettelo_Ympäristölupahakemuksen_täydennyksistä.pdf1
1.Ympäristölupahakemus.pdf18
2.Ympäristölupahakemuksen_täydennysselvitys.pdf99
2.1 Täydennysmuistio YVA täydennysselvitykseen.pdf8
2.2 Kannanotto ja oikaisuvaatimukset täydennysmuistioon.pdf5
3.Ympäristölupahakemuksen_täydennysselvitys_asemapiirros.jpg1
4.Päivitetyt_Kaavaotteet.pdf2
5.Pölypitoisuusmittaukset.pdf10
6.Selvitys_tieyhteyksistä.pdf20
7.Selvitys_tieyhteyksistä_toimituskartta.jpg1
8.Aloittamislupahakemus.pdf1
9.KHOn_päätös_luonnonsuojeluasiassa.pdf18
10.Laskutustiedot.pdf1

Maa-aineslupahakemus: (Vantaan kaupungin kuulutus aiheesta painamalla tästä tekstistä >>)

Lupahakemuksen tai sen liitteen nimiSivuja
1.Kansi_ja_kartat.pdf1
2.Maa-ainesten_ottosunnitelma.pdf36
3.Liite_1_Sijainti_ja_maastokartta.pdf1
4.Liite_2_Lausunto_ympäristövaikutusten_arviointiselostuksesta.pdf27
5.Liite_3.1_Karttatulosteet.pdf4
6.Liite_3.3_Lainhuutotodistukset.pdf2
7.Liite_4_Kirjojokikorentoselvitys_23.8.2010.pdf9
8.Liite_5_Vanhojen_metsien_suojeluohjelma.pdf1
9.Liite_6_Vantaan_Riipilän_maa-ainesten_ottoalueen_luontoselvitys.pdf16
10.Liite_7_Kaivosselvitys.pdf3
11.Liite_7_1_Kartta_alueesta_kaivojen_sijainnit.pdf1
12.Liite_7_2_Kaivokortit.pdf12
13.Liite_7_3_Analyysivastaukset_kaivojen_vedestä.pdf20
14.Liite_8_Kaivannaisjätteen_jätehuoltosuunnitelma.pdf4
15.Liite_9_Lisäselvitys_Pintavesien_vaikutusten_arviointi.pdf3
16.Toimituksen_merkitseminen_kiinteistörekisteriin.pdf1
17.Tietoimitus_toimituskartta.jpg1
18.Aloittamislupahakemus.pdf1
19.YVA.pdf148
20.YVA_liitteet.pdf66
21.KHOn_päätös.pdf20
22.Koneet_ja_murskauslaitoksen_sijainti.jpg1
23.Lahopuuselvitys_ja_kasvillisuuskuviointi.pdf18
24.Linnustoselvitys.pdf12

LISÄKSI TIEDOKSI YLLÄOLEVAA HANKETTA AUDITOIVAT ANALYYSIT

Alla olevat eivät ole kuulutusmateriaaleja. Nämä perusteelliset asiantuntijalausunnot eroavat jyrkästi yhtiön esittämästä ja väitteistä:


Hanketta auditoivat lausunnot eroavat havahduttavasti yhtiön esittämästä:

Auditoivan lausunnon, sen liitteen tai analyysin nimiSivuja
AUDITOIVA LAUSUNTO 1) 2.10.2009 (pdf)43
YHDEN SIVUN TIIVISTELMÄ 1) tiivistelmä auditoivasta lausunnosta 2.10.2009 (pdf)1
Lausunnon liitteet 2.10.2009 (pdf)18
AUDITOIVA LAUSUNTO 2) 11.6.2010 (pdf)52
YHDEN SIVUN TIIVISTELMÄ 2) tiivistelmä auditoivasta lausunnosta 11.6.2010 (pdf)1
AJANKOHTAINEN KAKKONEN 22.12.2009 (YLE, tv-raportti, avaa nauhoitetun ohjelman)9 minLÄHETÄ MIELIPIDE TÄSTÄ

Lähetä tästä mielipide suoraan Vantaan kaupungin kirjaamoon >>