A J A N K O H T A I S T A

Y M P Ä R I S T Ö N   K E H I T T Ä M I S R A H A S T O


Vanha-Vantaan historiallisten, vuosisataisten kylien, Seutulan, Riipilän ja
Keimolan, ja koko arvokkaan seutukunnan myönteistä kehitystä tukemaan ja
seutua uhkaavia ympäristötuhoja torjumaan on perustettu rahasto.


Useat valtavat ympäristöhankkeet uhkaavat tuhota todellisen lähivirkistysidyllin,
seudun luonnonsuojelukohteet, suojellut kulttuurimaisemat, kylämiljööt ja elinolot
- sekä Vantaalla että Nurmijärvellä Klaukkalan Metsäkylässä.

Esityisesti kiviyhtiöiden hirmuhankkeiden vuoksi seudun asukkaat ja yhdistykset ovat
joutuneet palkkaamaan jopa ympäristölakitoimistoja ja geologeja eri hankkeiden
lupamenettelyjä koskevien vastalausuntojen laadintaan maan eri hallinto-oikeuksiin
seudun luontokohteiden, miljöiden ja koko elinympäristön turvaamiseksi.

Kun uhka on riittävän suuri, ja kotikonstit eivät riitä, on esimerkiksi ympäristölakimiesten
oikein pykälien tuntemuksesta saatu väkevää lisävoimaa. Tällä hetkellä asukkaat ovat kolmessa
eri oikeudenkäynnissä, joita varten on laadittu mahdollisimman päteviä vastineita:
- Vaasan hallinto-oikeus, Lemminkäinen Infraa vastaan (Jäppilän/Syväojan louhoshanke)
- Helsingin hallinto-oikeus, Lemminkäinen Infraa vastaan (Jäppilän/Syväojan louhoshanke)
- Vaasan hallinto-oikeus, YIT Rakennusta vastaan (Aurinkokallion alue Riipilässä)

Rahaston teknisenä hallitsijana on Seutulan Kyläyhdistys ry
Tätä www-sivua vastaava tiedote jaetaan alueen koteihin ja työpaikoille.
Vapaaehtoisen tukilahjoituksen voi tehdä esimerkiksi yksityishenkilö,
asukas, kesäasukas, yhdistys, yritys, työpaikka tai muu taho.

KERÄYSLUPA
n:o 8060/14/10 (4.5.2010, Itä-Uudenmaan poliisilaitos)

LUOTEIS-VANTAAN YMPÄRISTÖRAHASTO
Pankkitiedot vapaaehtoisia tukilahjoituksia varten:
Keski-Uudenmaan Osuuspankki
saaja: Seutulan Kyläyhdistys ry
tilinumero: 530017-2115595
vapaaehtoinen tukilahjoitus: esimerkiksi
5, 10, 15, 20, 50, 100 euroa tai jokin muu kukkarollenne sopiva summa
viitettä ei tarvita: ympäristörahastoa varten on avattu tämä erillinen tili
kansainvälinen tilinumero IBAN, F188 5300 1720 1155 95 BIC OKOYFIHH


Kiitos tuestanne viihtyisän ympäristön turvaamiseksi.
www.konigstedt.info >>