TAKAISIN
ETUSIVULLE
KARTANOT
JA TILAT
KYLÄT JA
MILJÖÖT
LUONTO-
KOHTEET
ULKOILU
JA REITIT
GALLERIA
JA KARTAT
IHMISET
KERTOVAT
YHDISTYKSET
JA KERHOT
UUTISET
JA INFO
YHDISTYKSET JA KERHOT
Y H D I S T Y K S E T   J A   K E R H O T

Königstedtin kunnailla toimii useita eri kylä- ja asukasyhdistyksiä, harrastusseuroja ja kerhoja.

Monissa seutukunnan yhteisissä asioissa sekä Vantaan että Nurmijärven kuntien alueilla toimivat yhdistykset toimivat yhteistyössä.


Tällä sivulla julkaistaan pian laajempi otos eri toimijoita ja kerhotietoja linkkeineen.

- Seutulan Kyläyhdistys ry

- Syväojan Omakotiyhdistys ry

- Reunan Omakotiyhdistys ry

- Keimolan Omakotiyhdistys ry

- Männikköläiset ry

- Keimolan Kaiku ry

- Seutulan Urheilijat -37 ry

- Kartanopartio

- Keimola Golf Vantaa ry

- Metsäkylän ja lammintien asukk.

- Toivola-Seura rywww.konigstedt.info