TAKAISIN
ETUSIVULLE
KARTANOT
JA TILAT
KYLÄT JA
MILJÖÖT
LUONTO-
KOHTEET
ULKOILU
JA REITIT
GALLERIA
JA KARTAT
IHMISET
KERTOVAT
YHDISTYKSET
JA KERHOT
UUTISET
JA INFO
LUONTOKOHTEET
J Y L H I Ä   V I H R E I T Ä   V U O R I A

Königstedtin kunnailla syvänvihreät metsät ja kallioiset jyrkänteet odottavat luonnosta nauttivia. Vantaanjokilaaksoa reunustavat lehdot puolestaan hurmaavat keväisinä kukkamerinä, valtavien tammien kohotessa leveine latvustoineen havisevaksi katoksi taivaan alle.

Jokaisen fillaristin pitäisi edes kerran kivuta Luhtaanmäen kupeessa sijaitsevalle jättijyrkälle Lautmäelle, jonka kallioiselta laelta avautuu upeat kilometrien näkymät pitkin Keimolan vehmaimpia peltoaukeamia ja idyllisiä kyliä.

Jylhiä kalliojyrkänteitä ja tähystettäviä näkymiä löytyy seudultamme useita. Oman eväsretkensä arvoisia ovat ainakin Vestran yli 80 metriin kohoavat Kongon kalliot, Jäppilän 73-metrinen vuori Syväojan metsässä, Lamminsuon luonnonsuojelualueen aarnimetsästä pystysuorina kohoavat jyrkänteet sekä Riipilän valtaisa, yli 75-metrinen Königstedtin vuori, joka antaa näkymiä erityisesti pohjoiseen, kohti palojokista Metsäkylää ja vanhaa uusmaalaista kulttuurimaisemaa.

Jyrkänteillä kiipeilyn vastakohtana aivan omanlaistansa tarinaa kirjoittaa jokainen melontaretki pitkin Vantaanjoen haaroja. Sesonkimaisempaa seurattavaa tuo kevättulvien aikaan Peräjänkulman kulttuurimaisemaan Vantaanjoesta kohoava laaja matala järvi, jonka rantoja täplittävät lintujen muuttoa seuraavat luonnonystävät ja lintujenlaskijat.

- Josvaholmin rehevä korpipainanne, luonnonsuojelualue

- Kongon kalliot

- Königstedtin jalopuulehdot

- Königstedtin vuori

- Lamminsuo, luonnonsuojelualue

- Lautmäki

- Lepsämänjoki

- Lintumäki, näköalavuori

- Luhtajoki

- Riipilän metsä, luonnonsuojelualue

- Syväojan metsä ja lehdot

- Vantaanjokilaakso

- Vestra, tummanvihreät liito-oravametsätwww.konigstedt.info